TOZ Penkala - Osnovni podaci o društvuTvrtka:
TOZ PENKALA INTERNATIONAL d.o.o. za proizvodnju i trgovinu
Sjedište: Hrvatska, 10000 Zagreb, Banjavčićeva 5
Društvo je upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS 081188176.
Matični broj kod Državnog zavoda za statistiku: 5001587
OIB: 48888905215

Uprava:
Željko Viduka
Milan Kanjer