TOZ Penkala - Osnovni podaci o društvuTvrtka:
TOZ Penkala, Tvornica olovaka, školskog i uredskog pribora Zagreb, d.d.
Skraćeno: TOZ Penkala, Tvornica olovaka Zagreb d.d.
Sjedište: Hrvatska, 10090 Zagreb, Poljačka 56
Društvo je upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS 080160911.
Temeljni kapital u iznosu od 60.000.000,00 kn uplaćen je u cijelosti i podijeljen na 200.000 dionica na ime u nominalnoj vrijednosti 300,00 kn.
Matični broj kod Državnog zavoda za statistiku: 3212793
OIB: 41257380203

Uprava:
Daliborka Planinčević, zamjenik člana uprave

Nadzorni odbor:
Nenad Marković, predsjednik
Daliborka Planinčević, član (u stanju mirovanja)
Dino Pinjo, zamjenik predsjednika
Krunoslav Dankić, član
Jure Zubak, član